SHARE
ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10/5/2019


Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Στη Φιλανθρωπική και Πολιτιστική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF (εν συνεχεία θα αναφέρεται ως NDF) θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Κατανοούμε τη σημασία των προσωπικών σας πληροφοριών και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.
 
Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε συντάξει την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
 
Στο NDF ενισχύουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τεχνικών μέτρων ασφαλείας δεδομένων και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και φυσικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας προσπαθώντας να πετύχουμε τη διαφορά σε σχέση με τρίτους.
 
Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 
1. Αποδοχή όρων
 
«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται ή καταγράφεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο.
 
Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία.
 
Ο παρών «Χάρτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποτρόφου» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη σχέση μας με τους υποψήφιους υποτρόφους και τους συνεργάτες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτού του Χάρτη.
 
Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.
 
2. Πεδίο Εφαρμογής
 
Στο NDF γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των υποτρόφων μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τις πληροφορίες.
 
Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, online και offline προωθητική ενέργεια του NDF καθώς και για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου ή παρέχει σύνδεση (παραπομπή) σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).
 
Λάβετε υπόψη ότι η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας. Ισχύει επίσης ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Ισχύει επίσης σε Υπηρεσίες που παρέχουμε χωρίς την ύπαρξη ηλεκτρονικών μέσων.
 
3. Για Ποιους Σκοπούς Συλλέγουμε Δεδομένα;
 
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση σας με το NDF πάντα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας μας και  για  να αξιολογούμε με τον καλύτερο  δυνατό τρόπο τους υποψηφίους Κάποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για την ομαλότερη διεξαγωγή της εξέτασης των φακέλων των υποψηφίων. 
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό:
 
a) Τη δημιουργία αρχείου με σκοπό την αξιολόγηση των υποτρόφων  
b) Τη δημιουργία αρχείου 6μηνης διάρκειας για την περαιτέρω ανάλυση και διεργασία των πληροφοριών 
 
c) Συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο
d) Συλλέγουμε πληροφορίες στα πλαίσια του σκοπού της μεταξύ μας συνεργασίας και για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας σχέσης
 
 
4. Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε;
 
Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς:
 
Η πληροφορία που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από εσάς είναι οι ακόλουθες:
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
 
Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης Αποφοίτησης
 
Περίληψη Πτυχιακής/Διπλωματικής εργασία ή/και αντίγραφα αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εργασίας
 
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 
Αποδεικτικό αλληλογραφίας του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο
 
Πρόγραμμα επιδιωκόμενων σπουδών
 
Υπεύθυνη δήλωση για την τελική επιλογή προγράμματος με το κόστος σπουδών
 
  • Για τη γενική υποτροφία που λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια απαιτούνται:
- Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο ετών προ της αίτησης
 - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 - Επίσημη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση που ο γονέας ή οι γονείς είναι άνεργοι.
 
  • Για τις υποτροφίες που προορίζονται σε εργαζομενουςεργαζομένους της Grecotel ή σε αυτούς που μετά το πέρας της υποτροφίας θα εργαστούν στον Όμιλο:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ
 
  • Για τους συνεργάτες μας:
     
- Στοιχεία Επαφής (πχ επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας,  email)
- Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)
- Στοιχεία τιμολόγησης (πχ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)
 
Πληροφορίες από τρίτους:
Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς.
 
Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε:
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες για εσάς, όπως το λογαριασμό IBAN τράπεζας, για τη χορήγηση της υποτροφίας στον επιλεγμένο υπότροφο του ιδρύματος
 
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια  να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μη γίνεται αποδεκτός για στην διαδικασία αξιολόγησης.
 
5. Πότε Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;
 
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:
 
α)  Συμπλήρωση online αίτησης
b) Συμπλήρωση και υποβολή έγγραφης αίτησης
c) από την υποβολή του βιογραφικού σας 
d) Επικαιροποίηση στοιχείων αρχείο
e) Από ηλεκτρονική αλληλογραφία κατόπιν σχετικής επικοινωνίας  
f) Ενέργειες μέσω διαπροσωπικής επικοινωνίας
g) Από απευθείας επαφή κατά την διάρκεια επαγγελματικού ραντεβού ή στα πλαίσια επικοινωνίας κατά την διάρκεια μίας συνεργασίας
 
 
6. Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας: 
 
Στο NDF αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επικοινωνιακούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
 
Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:
 
• Ακαδημαϊκή επιτροπή.  Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από τρία πρόσωπα γνωστού ακαδημαϊκού κύρους, τα οποία συνεργάζονται από το ΝΔF και θα αξιολογούν μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών σε συνδυασμό με την αίτηση των υποψηφίων υποτρόφων για τη σωστή αξιολόγηση και επιλογή των υποτρόφων
 
• Άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:
  o για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή),
  o για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
  o για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του NDF 
 
• Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε.
 
Προκειμένου για την ομαλότερη διεξαγωγή της αξιολόγησης, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται:
• Προσωπικό του φορέα NDF
• Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών αν και εφόσον χρειαστεί
Οικονομικό τμήμα ( λογιστήριο) του φορέα ΝDF
 
7. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά:
 
Για τους σκοπούς που ορίζονται στο Άρθρο 3 του παρόντος Χάρτη, μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παραλήπτες που ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
Λάβετε υπόψη σας ότι η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι στις χώρες στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όπως στη χώρα σας. Η διαβίβαση θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.
 
H NDF εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν εξωτερικό παραλήπτη που βρίσκεται σε χώρα που προσφέρει διαφορετικό επίπεδο ιδιωτικότητας από αυτό που προτείνεται στη χώρα όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.
8. Τι κάνουμε για να διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Το Τμήμα Πληροφορικής μας ακολουθεί διεθνή πρότυπα και πρακτικές για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων και την κρυπτογράφηση των δεδομένων.
 
Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.
 
9. Αποθήκευση Δεδομένων:
 
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διατηρούνται  για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τα οποία τα δεδομένα αυτά είχαν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή  ισχύουσας νομοθεσίας. Αναφορικά με τους τους υποτρόφους που δεν έχουν επιλεγεί  διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα για το διάστημα των 6 μηνών ενώ για τους υποτρόφους που επιλέχθηκαν για όσο χρόνο διαρκεί η υποτροφία τους, με ελάχιστο διάστημα 9 μηνών. 
 
10. Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες:
 
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, beacons και άλλες τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.
 
Cookies
 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή σας. Δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα που τα τοποθέτησε στη συσκευή σας να σας αναγνωρίζει σε διαφορετικές τοποθεσίες web, υπηρεσίες, συσκευές ή/και περιόδους περιήγησης. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς. Για παράδειγμα:
• Τα cookies μπορούν και θυμούνται τα διαπιστευτήρια σύνδεσης έτσι ώστε να μην πρέπει να τα εισάγετε κάθε φορά που συνδέεστε σε μια υπηρεσία.
• Τα cookies βοηθούν και εμάς αλλά και τρίτους να κατανοήσουμε ποια τμήματα των Υπηρεσιών μας είναι περισσότερο δημοφιλή καθώς μας βοηθούν να βλέπουμε ποιες σελίδες και ποιες λειτουργίες επισκέπτονται οι χρήστες και πόσο χρόνο περνούν σε αυτές. Μελετώντας αυτού του είδους τις πληροφορίες, μπορούμε να προσαρμόζουμε καλύτερα τις Υπηρεσίες και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία.
 
Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν γίνεται αποστολή cookies. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό. Μεταβείτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις των cookies. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ενδέχεται να περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις ελέγχου για cookies.
 
Λοιπή τοπική αποθήκευση
Εμείς, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και άλλα είδη τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, όπως τα Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα (που ονομάζονται «Flash cookies») και η τοπική αποθήκευση HTML5 (HTML5 Web Storage), σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω τεχνολογίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά τμήματα της συσκευής σας από τα τυπικά cookies κι έτσι να μην μπορείτε να τα ελέγξετε με τα τυπικά εργαλεία και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
 
Beacons
 
Εμείς, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ονόματι beacons (ή «pixel») που αποστέλλουν πληροφορίες από τη συσκευή σας σε διακομιστή. Τα beacons μπορούν να ενσωματωθούν σε διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο και email και επιτρέπουν σε έναν διακομιστή να διαβάζει ορισμένα είδη πληροφοριών από τη συσκευή σας, να γνωρίζει πότε έχετε προβάλει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συγκεκριμένο μήνυμα email, να προσδιορίζει την ώρα και την ημερομηνία την οποία προβάλατε το beacon και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Εμείς, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, χρησιμοποιούμε τα beacons για ποικίλους σκοπούς όπως για να αναλύουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας 
Με την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies, λοιπών τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, beacons και άλλων πληροφοριών στις συσκευές σας. Συμφωνείτε επίσης με την πρόσβαση στα εν λόγω cookies, τις τεχνολογίες τοπικής αποθήκευσης, τα beacons και τις πληροφορίες από εμάς και από τα τρίτα μέρη που προαναφέρονται.
 
11. Πρόσβαση - Διόρθωση των Πληροφοριών σας - Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες. Οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα. Αν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Data Privacy.
 
Επίσης, μπορείτε οποτεδήποτε να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας.
 
12. Ενημέρωση
 
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση http://www.ndf.org.gr/el/privacy-policy.html . Μπορείτε να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στο πάνω μέρος για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική απορρήτου.
 
Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στα γραφεία του Ιδρύματος ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Data Privacy (δες ενότητα «Ερωτήσεις και Επικοινωνία»)
 
13. Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στο NDF, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
 
64Β Λεωφ. Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
 
Τηλέφωνο: +30 210 3743 600
 
Fax: +30 210 7219544
 
Email:  [email protected]   
 
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.